Bestuur

Voorzitter:

Annette Zingboog

Enschede


Secretaris:

Guido Weesie

Overdinkel


Penningmeester:

Anton Fielmich

IJmuiden


Algemeen bestuurslid 4

Vacature


Algemeen bestuurslid 5

Vacature


Al onze werkzaamheden zijn vrijwillig en het bestuur krijgt geen enkele vorm van vergoeding behalve eventuele reiskosten.


Wij doen onze werkzaamheden met de beste intenties en bedoelingen, maar ook wij maken fouten. Spreek ons daar gerust op aan.


Wil je iets vragen of weten, mail ons gerust op het volgende email adres: nvtw-bestuur@outlook.comAlgemene informatie:


Rekeningnummer: NL 75 INGB 0105776394 tnv NVTW

KVK inschrijving:  92766048


© Copyright 2024 https://www.nvtw.nl - Alle rechten voorbehouden - KVK  92766048

In memoriam

De belangrijkste initiatiefnemer voor het opnieuw leven inblazen van de NVTW is Chris van Grieken. Nog voordat hij de hamer van voorzitter kon oppakken, heeft het lot anders bepaald. Hiermee heeft een groot liefhebber, kenner en specialist op het gebied van wolfhonden ons verlaten. En dat is een gemis voor iedereen. Mede door zijn inspiratie en wens hebben we doorgezet en de vereniging opgericht. Hopelijk kan hij straks trots zijn op wat we er met ons allen van hebben gemaakt.